TraceTek

Systemy wykrywania nieszczelności i wycieków cieczy

TraceTek

nVent RAYCHEM TraceTek - marka niezawodnych systemów wykrywania wycieków płynów wraz z przewodami sensorowymi i systemami monitorowania do zastosowań w zakresie węglowodorów i wody pozwala wykryć i zlokalizować źródło wycieku, umożliwiając podjęcie działań naprawczych, zanim incydent stanie się informacją dnia.

Rozwiązania do wykrywania wycieków TraceTek to lepsza ochrona magazynów zbiornikowych, lotnisk, rurociągów, portów tankowania i rafinerii, a co za tym idzie troska o środowisko i reputację właścicieli obiektów.

Systemy przewodów sensorowych (czujników liniowych) wykorzystują zaawansowaną strukturę polimerową usieciowaną promieniowaniem, aby zapewnić w 100% niemetaliczną ekspozycję środowiskową, dzięki czemu nie dochodzi do korozji ani do degradacji innych materiałów.

Jedna centrala może monitorować do 250 modów SIM. Każdy z nich może kontrolować do 1500m przewodu sensorowego.

Konstrukcja systemu zapewnia jednolitą czułość systemu czujników w dowolnym miejscu wzdłuż przewodów czujnikowych, od 3 cm do 1500m dla jednego modułu kontrolnego SIM.

System sam automatycznie się kalibruje, nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych algorytmów ani innych pośrednich metod wykrywania i identyfikowania wycieków.

Detekcja liniowa sygnalizacji wycieków cieczy

Detekcja liniowa - przewody sensorowe wskazują wyciek większości cieczy w miejscu jego powstania z dokładnością do 0,1% długości przewodu sensorowego.

TraceTek to światowy lider w wykrywaniu wycieków

Wykrywanie wody / glikolu w centrach danych i serwerowniach

Wykrywanie wody / glikolu w centrach danych i serwerowniach

Rozproszone wykrywanie wody w „inteligentnych budynkach”

Rozproszone wykrywanie wody w „inteligentnych budynkach”

Monitorowanie podwieszanych rurociągów wody gorącej

Monitorowanie podwieszanych rurociągów wody gorącej

Wykrywanie oleju napędowego dla generatorów energii

Wykrywanie oleju napędowego dla generatorów energii

Wykrywanie węglowodorów w Airport Fuel Systems

Wykrywanie węglowodorów w Airport Fuel Systems

Monitorowanie wycieków paliwa w zbiornikach i portach

Monitorowanie wycieków paliwa w zbiornikach i portach

Wykrywanie kwasów i rozpuszczalników w zakładach przetwórczych

Wykrywanie kwasów i rozpuszczalników w zakładach przetwórczych

Wykrywanie wycieków do środowiska i wzdłuż zakopanych rurociągów

Wykrywanie wycieków do środowiska i wzdłuż zakopanych rurociągów

Już od lat 80-tych XX wieku produkty TraceTek pomagają użytkownikom w wykrywaniu wycieków, lokalizacji źródeł wycieku i podejmowaniu działań naprawczych zanim niewielki incydent przybierze katastrofalne rozmiary. Przewody sensorowe TraceTek są układane pod lub wokół zbiorników, pomp, rurociągów i innych urządzeń, w miejscach pokrywających obszary możliwych wycieków. Szybko działające czujniki punktowe mogą „pływać” obejmując swoim zasięgiem zbiorniki ściekowe lub inne obszary, w których poziom wody podnosi się i opada.

W prostych instalacjach, przewody sensorowe mogą być zamontowane wokół zbiorników (lub wprowadzone do poziomo nawierconych kanałów pod zbiornikami) i wyposażone w zasilane bateryjnie sygnalizatory świetlne, tworząc system łatwy do kontroli podczas obchodu zakładu. W przypadku złożonych systemów, przy podwyższonych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa, zarówno przewody sensorowe jak i czujniki punktowe mogą być zainstalowane wraz z modułem lokalizującym/ sygnalizującym wyciek i połączone bezpośrednio z panelem alarmowym w sterowni.

Jeżeli koszty okablowania są zbyt wysokie, jak w przypadku dużych parków zbiorników, możemy dostarczyć system bezprzewodowy dostosowany do pracy w środowisku przemysłowym, w strefach niebezpiecznych.

Dostępne są systemy transmisji sygnałów zgodne z różnymi protokołami komunikacyjnymi, co upraszcza integrację z istniejącym układem sterowania zakładu. Nasz system może być również skonfigurowany tak, by odcinał zawory i wysyłał powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS. Linię produktów uzupełnia kompletny asortyment akcesoriów i narzędzi, opracowanych na podstawie zgromadzonych kilkudziesięcioletnich doświadczeń.


Wyciek kwasów detekcja i sygnalizacja

KORZYŚCI

  • Niezawodne i precyzyjne systemy wykrywania wycieków mediów przeznaczone dla rurociągów, zbiorników, nabrzeży, pomp i zaworów.

  • Przewody sensorowe bezpośrednio wykrywające i lokalizujące źródło wycieku.

  • Możliwość automatycznego wyłączenia pomp lub zamknięcia zaworów.

  • Komunikacja cyfrowa wraz z lokalnymi lub zdalnymi alarmami i diagnostyką, obejmująca systemy sterowania instalacją oraz przesyłanie wiadomości za pośrednictwem e-mail, stronę internetową lub SMS.

  • Modułowa konstrukcja pozwala konfigurować zarówno proste, jak i złożone systemy.


Szeroki zakres detekcji cieczy

Systemy TraceTek mogą wykrywać wycieki praktycznie wszystkich roztworów zawierających wodę, jak i mieszanin węglowodorów włączając w to paliwa, rozpuszczalniki i alkohole oraz wskazywać miejsca ich powstania. Mogą być stosowane zarówno w środowisku przemysłowym, jak i budownictwie komercyjnym.

Komponenty